Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Multidisciplinaire insteek

Pijpleidingtransport is een multidisciplinaire techniek, waardoor het vakgebied een interessante en wisselende werkkring biedt als je een breed technisch en maatschappelijk blikveld ambieert. Het pijpleiding vakgebied omvat bijvoorbeeld het werk van overheden, autoriteiten, pijpleidingbeheerorganisaties, ingenieursbureaus en uitvoerende bedrijven.

 

Een professionele pipeliner heeft kennis van de hele keten

Professionele pijpleidingingenieurs zijn in staat zowel technische als maatschappelijke aspecten op elkaar af te stemmen. Daarvoor is kennis nodig van de hele keten. De praktijkgerichte opleiding tot Master of Pipeline Technology (MPT) voorziet daarin met een multidisciplinaire aanpak. Het werken in kleine groepjes - bestaande uit deelnemers met allemaal een andere rol in het totale pijpleidingenproces - geeft inzicht in de volle breedte van de pijpleidingtechnologie. Het verruimt je blik.

 

Begrip, waardering en een waardevol netwerk

De deelnemers hebben allemaal een andere rol in het vakgebied. Kennis en ervaring wordt vanuit alle disciplines gedeeld waardoor je de samenhang in de keten leert kennen. Je krijgt affiniteit met alle disciplines die samen de pijpleidingketen vormen. Tijdens de bijeenkomsten leer je ook achtergronden, beweegredenen en denkwijzen van verschillende specialisten te begrijpen en te waarderen. Bovendien bevordert deze manier van samenwerken de onderlinge contacten, wat een uiterst waardevol netwerk oplevert!

 

Goed opgeleide pijpleidingingenieurs zijn nu en in de toekomst onmisbaar voor het onderhouden, uitbreiden en verder ontwikkelen van het leidingenstelsel. Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Master of Pipeline Technology

  • Praktijkgerichte branche-opleiding
  • Multidisciplinaire insteek
  • Waardevol netwerk

 

Stel een vraag         

 

Brochure aanvragen

 

Aanmelden              

 

 

afstuderenden 03