Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Organisatie

De opleiding MPT is een branche-initiatief van het Buisleiding Industrie Gilde (BIG). De realisatie van de multidisciplinaire opleiding is ondergebracht in de Stichting Pipeliner. De stichting stimuleert kennisoverdracht, ziet namens de branche toe op de kwaliteit en de inhoud van de opleiding MPT en brengt inhoudelijke kennis vanuit de branche in. Stichting Pipeliner is de denktank. Voor de didactische uitwerking en organisatie van de opleiding is AVANS+ verantwoordelijk.

 

Het BIG heeft uit de sponsoren een Raad van Toezicht samengesteld om toezicht op het bestuur en de werking van de stichting uit te oefenen. Het stichtingsbestuur heeft een Raad van Aanbeveling uitgenodigd om het belang van het opleidingsproject ook naar buiten toe te onderstrepen. Ook is een Raad van Deskundigen uitgenodigd om samen met de docenten de lesstof voor te bereiden en de docenten bij de didactische taak kennisinhoudelijk bij te staan. Samen met de docenten zijn een 10-tal modulegroepen gevormd. Voor het borgen van de kwaliteit van de opleiding is door de stichting een Toets- en Klachtencommisie ingesteld, terwijl voor het handhaven van het opleidingsniveau de Toelatings- en Examencommissie werkzaam is.

 

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door een aantal bedrijfssponsoren en door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als uitvoerder van de regeling Scholingsimpuls van het Ministerie van Economische Zaken.


Organigram

 

 

Master of Pipeline Technology

  • Praktijkgerichte branche-opleiding
  • Multidisciplinaire insteek
  • Waardevol netwerk

 

Stel een vraag         

 

Brochure aanvragen

 

Aanmelden              

 

Contact:

Stichting Pipeliner
E: info@pipeliner.nl
W: www.pipeliner.nl
A: p/a Geestbrugweg 44
2281 CM Rijswijk (ZH)

 

MPT onderwijscoördinator bij AVANS+
E: lpijls@avansplus.nl
W: www.avansplus.nl
T: (076) 5258834 / (0900) 1101010
A: Heerbaan14-40 Breda