Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Raad van Aanbeveling

De Raad van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen

 

Prof. Dr Ir J. Blaauwendraad

Oud-rector magnificus TU Delft; Oud Wetenschappelijk directeur van de Onderzoek­school Bouw; Emeritus hoogleraar toegepaste mechanica.

Prof. ir F.S.K. Bijlaard

Leerstoel Staalconstructies

Ing. J.J. van den Berg

Commissaris Lievense bv Breda; Bestuurder Lievense nv Gent;

Lid RvTA NDL; Oud-voorzitter BIG en NSTT; Oud-lid bestuur COB

Ing. J. Bijker

Voorzitter van de Vakgroep van boor-, kabelleg- en buizenlegbedrijven van BouwendNederland

Ir M.G.M. den Blanken

Directeur PWN Oud-Voorzitter van het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland.
Prof. Ir E. Horvat Emeritus hoogleraar ondergronds bouwen TU Delft; Directeur E. Horvat Consultants B.V.; Manager Lloyd’s Register Infraproject Services.
Prof. Ir J.W. Bosch Hoogleraar Sectie Ondergronds Bouwen Technische Universiteit Delft Algemeen Bouwmanager Noord/Zuidlijn, Amsterdam.
Prof. Dr W. Winkelmans Emeritus hoogleraar Universiteit van Antwerpen Founding Father and honorary Dean and advisor to the Institute of Transport & Maritime Management, University of Antwerp. President of the Flemish Port Commission Maritime ambassador of the European Commission.
Ir A.J. de Jong Lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Volker Wessels Stevin nv.
Ir G.A.P. Schellekens Adviseur van het bestuur van de stichting Pipeliner Initiator, bestuurslid en hulpverlener Stichting Vrijwillig Leven Oud-secretaris Samenwerkende Provinciale Nutsbedrijven Limburg Oud-secretaris BIG Oud-lid van het hoofdbestuur VVD.
Lt.-Gen. J. Fledderus General Manager Cepma, Central Europe Pipeline Management Agency, Parijs.
Ir R.A.J. de Kock Oud-hoofdingenieur voor bijzondere diensten van de voormalige Provinciale Waterstaat Zuid-Holland Oud-staffunctionaris ‘pijpleidingen en geotechniek’, dienst Water en Milieu Oud-lid NEN Normcommissie ‘Transportleidingen’ Initiator en stimulator ontwikkeling pijpleidingveiligheid in waterstaatkundige werken (PC’72).
Drs F.M. Taselaar Deelnemer in bureau Hompe & Taselaar b.v. Oud voorzitter COB platform Kabels & Leidingen Oud-projectleider Ingenieursbureau Amsterdam.

Ir P.H. Hofstra

Voormalig Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal (VVD) Voorzitter Raad van Advies Rijkswaterstaat Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven Voorzitter Railcargo Information Netherlands.

Prof. Dr Ir M Wolters

Deeltijd-hoogleraar Gastechnologie TU Twente

Ir G.J. Dijkstra

Voorzitter Nederlandstalig Buisleiding Industrie Gilde Projectleider herziening NEN 3650 serie Oud–directeur Pijpleidingen & Infrastructuur, Tebodin.

Drs G. Oskam

Oud-directeur Waterwinningbedrijf De Biesbosch, Rotterdam

Ir J.A. Ringers MSc CE TUD

Consultant to IPLOCA vml. President International Pipeline & Offshore Contractors Association (IPLOCA) vml. President DCA Oud-directeur VSHanab.

de heer F. Haak

Directeur Haaknet Consultancy Oud-manager Asset Management, N.V. Nederlandse Gasunie Oud-Project engineer Shell International.

Ing. J.W. Rongen MPT

Manager Projects (Area West) bij N.V. Ned. Gasunie

Ir J. Van Wassenhove

CEO Denys Global; gedelegeerd bestuurder Denys NV.

Ir P.L.TH. de Beijer MSc CE TUD

Directeur Haven Infrastructuur (Havenbedrijf Rotterdam)

Ir W.A.J. van der Maas

Oud-Directeur RRP; Oud-Directeur Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN)

 

 

 

 

 

   
   
 

 

 

 

Master of Pipeline Technology

  • Praktijkgerichte branche-opleiding
  • Multidisciplinaire insteek
  • Waardevol netwerk

 

Stel een vraag         

 

Brochure aanvragen

 

Aanmelden