Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Pijpleiding vakgebied

Pijpleidingtransport is een innovatieve techniek voor het heden én de toekomst. Het nu al enorme pijpleidingenstelsel wereldwijd zal nog verder toenemen, want dit ondergronds transport is veilig en duurzaam. Pijpleidingtransport is een multidisciplinaire techniek. Het pipeliner vakgebied omvat bijvoorbeeld het werk van:

  • overheden, die in hun beleid en regelgeving te maken hebben met pijpleidingvervoer;
  • autoriteiten, die in hun verantwoordelijkheden, vergunningverlening en handhaving met pijpleidingtransport in aanraking komen;
  • pijpleidingbeheerorganisaties, die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van levering en interne en externe veiligheid van de door hen geëxploiteerde pijpleidingtransportsystemen;
  • ingenieursbureaus, die technisch en economisch verantwoorde pijpleidingsystemen moeten ontwerpen, en van
  • uitvoerende bedrijven, die kwalitatief goede en duurzame systemen moeten bouwen, die voldoen aan de gestelde eisen binnen daartoe gestelde budgetten.

Een professionele pipeliner heeft kennis van de hele keten

Professionele pijpleidingingenieurs zijn in staat zowel technische als maatschappelijke aspecten op elkaar af te stemmen. Daarvoor is kennis nodig van de hele keten. De opleiding tot Master of Pipeline Technology (MPT) voorziet daarin met een multidisciplinaire aanpak. Tijdens deze erkende opleiding tot pijpleidingingenieur leer je de achtergronden en beweegredenen van diverse specialisten uit het vakgebied kennen. Het werken in kleine groepjes - bestaande uit deelnemers met allemaal een andere rol in het totale pijpleidingenproces - geeft inzicht in de volle breedte van de pijpleidingtechnologie en verruimt je blik.

 

Goed opgeleide pijpleidingingenieurs zijn nu en in de toekomst onmisbaar voor het onderhouden, uitbreiden en verder ontwikkelen van het leidingenstelsel. Ze zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche van pijpleidingtransport en hebben kennis van de hele keten. Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Pipeliner, de film 

 Pipeliner defilm afb

 

..

 

Master of Pipeline Technology

  • Praktijkgerichte branche-opleiding
  • Multidisciplinaire insteek
  • Waardevol netwerk

 

Stel een vraag         

 

Brochure aanvragen

 

Aanmelden