Laat je opleiden tot pijpleidingingenieur!

Open brief aan voormalige Raad van Aanbeveling en een Raad van Deskundigen

Pipeliner logo met slogan BGEind ‘jaren 90 namen een aantal leden van het Buisleiding Industrie Gilde (BIG) het initiatief voor een opleiding Master of Pipeline. In 2002 is hiervoor de Stichting Pipeliner opgericht. Ir. Gerard Kruisman, oprichter en eerste voorzitter heeft zich jarenlang ingezet om een opleiding vorm te geven die aansluit bij de wensen van de branche. Een opleiding die de pijpleidingindustrie naar een hoger niveau brengt door het opleiden van (destijds) Masters of Pipeliner technology: MPT-ers.

 

De inhoud van het lesprogramma kwam tot stand met inbreng vanuit de branche en de Technische Universiteiten. De enthousiaste mensen waren verenigd in een Raad van Aanbeveling en een Raad van Deskundigen. De leden van beide raden hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de structuur en de inhoud van de opleiding. Zij waren zelf, of introduceerden, gerenommeerde en ervaren docenten uit het veld.

 

In de loop van de tijd gingen Raad van Aanbeveling en een Raad van Deskundigen een slapend leiden. Het bestuur van Stichting bewaakt, in nauwe samenspraak met Avans+, de inhoud van de opleiding en de docenten. Hiertoe houden beide partijen contact met experts uit de branche die hieraan een inhoudelijke bijdrage leveren. In 2016 besloot het stichtingsbestuur het formele karakter van de Raad van Aanbeveling en een Raad van Deskundigen op te heffen. Wel met duidelijke erkenning voor de rol die de raden en individuele leden speelden in de totstandkoming en beginjaren van de opleiding.

 

De Stichting kent een Raad van Toezicht. In deze Raad zitten een aantal partijen die ook al een rol speelden in de start van de opleiding. De Raad van Toezicht heeft, naast een formele taak voor toezicht op de financiën van de stichting, een steeds sterkere rol als sparring partner. Drijvende kracht Gerard Kruisman zat hier ook bij. Voor de Beroepsopleiding werkt de Stichting op dit moment een vergelijkbaar orgaan.

 

Stichting Pipeliner staat altijd open voor suggesties ter verdere verbetering en actualisatie van de opleiding. Eenieder die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren nodigen we van harte uit.

Master of Pipeline Technology

  • Praktijkgerichte branche-opleiding
  • Multidisciplinaire insteek
  • Waardevol netwerk

 

Stel een vraag         

 

Brochure aanvragen

 

Aanmelden