Branche

Pipeliner zet zich in voor goed opgeleide professionals in de pijpleidingbranche.
De pijpleidingbranche in Nederland en Vlaanderen is overzichtelijk en men kent elkaar goed. Gedurende de opleidingen bouwen deelnemers hun eigen netwerk uit. Enkele oud-deelnemers zijn ondertussen docent.

Netwerk

Pipeliner bouwt en versterkt het netwerk van (oud)-deelnemers, docenten en de branche. Dit draagt bij aan zichtbaarheid, verbondenheid en kruisbestuiving.
Pipeliner en de bestuursleden zijn op persoonlijk en bedrijfsniveau onderdeel van diverse netwerken. Daarnaast heeft Pipeliner een aantal samenwerkingspartners.

  • Pipeliner is geïnitieerd vanuit BIG in Pipelines . BIG in Pipelines stelt de bestuursleden van Pipeliner aan en zit de Raad van Toezicht voor. BIG in Pipelines is de Vlaams-Nederlandse vereniging van bedrijven, instellingen en personen in het vakgebied boven- en ondergrondse buisleidingen.
  • Avans+ is een post-HBO instelling en verzorgt ca. 80 opleidingen in diverse vakgebieden en op diverse niveaus. De Master of Pipeline Technology is de enige opleiding die niet door Avans+ zelf ontwikkeld is. De opleiding volgt grotendeels procedures en werkwijzen van Avans+.
  • Avans+ en Pipeliner beheren de (besloten) LinkedIn groep van (oud)deelnemers en docenten.
  • Litecad Campus is onderdeel van Litecad en verzorgt (in company) trainingen en opleidingen, waaronder de Beroepsopleiding Pipeliner. Deze is op speciaal verzoek vanuit de branche en samen met Pipeliner ontwikkeld
  • Pipeliner is lid van Stichting Warmtenetwerk, dat een netwerkorganisatie is en dat een stem heeft binnen en buiten de warmtesector (met name richting de politiek). Stichting Warmtenetwerk is nauw verbonden met Jong Warmtenetwerk.
  • Pipeliner is kennispartner van het COB (Centrum Ondergronds Bouwen).
  • Pipeliner ondersteunt Young Pipeline Professionals Europe. Zij organiseren (online) bijeenkomsten gericht op het vakgebied en het vormen van netwerken. Young Pipeline Professionals Europe regelt ook laagdrempelig toegang tot internationale congressen en symposia voor jonge professionals.
Contact