Netwerk

Pipeliner maakt deel uit van een breed netwerk dat de gehele (kabel- en) leidingwereld in Nederland en Vlaanderen omvat.
Het netwerk van Pipeliner is goud waard en om invulling te geven aan de opleidingen doen we er actief beroep op. Zo trekken we continu experts en boegbeelden uit het vakgebied aan en ontvang je alle relevante kennis uit de eerste hand.

Netwerk(en)

Het netwerk dat je als toekomstige Pipeliner tijdens onze opleidingen opbouwt en de vriendschappen die je aangaat zijn eveneens goud waart, want daar wordt je verdere carrière op gebouwd.
De (kabel- en) leidingsector in Nederland en Vlaanderen is beperkt van omvang maar bestaat uit een groot aantal spelers die ieder hun eigen specialisme en/of vakgebied kennen.

  • Leidingeigenaren, – beheerders en exploitanten, aannemers, studie- of ingenieursbureaus, dienstverleners en toeleveranciers, overheden en kennisinstellingen… Zij zijn de spelers binnen de sector, maar het vakgebied waarin ze dagelijks aan de slag gaan kan zeer verschillend zijn:
  • Energie: van aardgas tot biomethaan, over CO2-afvang en opslag tot waterstof…
  • Chemie & industrie: olie en afgeleide producten, gassen voor industriële toepassingen…
  • Warmte: stoom, hoge temperatuur warmte tot (zeer) lage temperatuur warmte…
  • Water: drinkwater, industriewater, vuilwater….

Toch is er één ding dat hen allen verbindt, namelijk het transport en/of distributie via (kabels en) leidingen.

Het spreekt dan ook voor zich dat een breed netwerk de grootste troef is van Pipeliner en we dit actief inzetten om alle noden en ontwikkelingen te capteren en richting onze opleidingen te vertalen. Enerzijds doen we dit door ons eigen (professionele) netwerk in te schakelen, anderzijds door intensieve contacten met verschillende relevante vakverenigingen, stakeholders ea uit de sector aan te gaan.

Maar we beperken ons niet tot éénrichtingsverkeer en wensen “samen” met de andere relevante partijen uit de sector verder te gaan. Zo gaven de voorzitters van BIG in Pipelines en COB in het verleden al meerdere malen invulling aan de afsluitende lessen van het Pipeliner lesjaar, organiseerden we samen met Ie-net een informatieve avond met als thema “Piping vs. Pipelines”, gaven we mee invulling aan de inhoud van verschillende BIG-events en workshops van VELIN, brengen we de resultaten van (thesis)onderzoeken onder de aandacht in vakbladen ed. meer. Wens jij ook de samenwerking met Pipeliner aan te gaan? Neem dan nu contact met ons op! (contactgegevens, zie onderaan de pagina)

Contact