Over ons

Pipeliner werd begin jaren 2000 opgericht vanuit BIG-in-Pipelines (BIG) om onder meer de opleiding Master of Pipeline Technology (MPT) vorm te geven en de kwaliteit ervan te bewaken. Sindsdien hebben we de Beroepsopleiding Pipeliner doen ontstaan en zijn we niet van plan het daarbij te laten.
 

Bestuursleden Pipeliner

 

Lode Maesen

Fluvius

Adviseur

Toon De Bruyne

Pipelink NV

Voorzitter

Niels van Pagee

LSNed

secretaris

Pieter van Poelje

A. Hak

penningmeester

Stanley Hunte

Bilfinger Tebodin

bestuurslid

Leonie van Twisk

Antea Group

Secretaris

Taken en activiteiten

Bij Pipeliner capteren we de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de behoeftes van de (kabel- en) leidingensector in het bijzonder en beantwoorden deze d.m.v. opleidingen en bredere kennisinitiatieven. Het onderhouden van een breed netwerk, dat de gehele (kabel- en) leidingensector overspant, is hierbij van groot belang en vormt dan ook een continue inspanning van onze bestuursleden.

Met betrekking tot de opleidingen nemen we bij Pipeliner volgende taken op ons:

  • Aandragen van actuele en relevante thema’s en bijpassende docenten
  • Waken over een evenwichtige verdeling binnen de lesprogramma’s
  • Ondersteunen van de werving van deelnemers
  • Promoten van de opleidingen

Geschiedenis

Gerard Kruisman (1936 – 2018) was een icoon in de leidingenwereld. Samen met enkele andere leden van BIG in Pipelines nam hij het initiatief om een hoogwaardige opleiding te ontwikkelen die een antwoord bood op de behoefte aan goed opgeleide professionals in de sector. In 2003 werd daarom stichting Pipeliner opgericht, om in samenwerking met Avans+, de opleiding Master of Pipeline Technology te realiseren. Sindsdien bewaakt Pipeliner de inhoud, kwaliteit en continuïteit van deze opleiding.

In de loop der jaren bleek dat naast deze opleiding op ‘strategisch’ niveau ook behoefte was aan een opleiding op ‘uitvoerend’ niveau. Pipeliner, en met name toenmalig voorzitter Cindy Dirkx zette haar schouders onder dit idee en ontwikkelde in samenwerking met Litecad, in 2018 de Beroepsopleiding Pipeliner.

Als huidig bestuur van Pipeliner wensen we op deze lijn verder te gaan en zoeken we actief samenwerkingen op om zo de opleidingen en initiatieven sterker te maken. Daarnaast kijken we ook richting het reguliere onderwijs en trachten we het Pipeliner-beroep bij een breder publiek bekend te maken.

Contact