Over ons

Pipeliner is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en verantwoordelijkheid. De bestuursleden vertegenwoordigen de breedte van de branche en doen dat op vrijwillige basis.
 
Het bestuur van de stichting, benoemd door het bestuur van BIG in Pipelines,

Bestuursleden Pipeliner

 

Lode Maesen

Fluvius

Voorzitter

Toon Debruyne

Pipelink NV

Bestuurslid

Niels van Pagee

LSNed

secretaris

Pieter van Poelje

A. Hak

penningmeester

Stanley Hunte

Bilfinger Tebodin

bestuurslid

Leonie van Twisk

Antea Group

bestuurslid

Taken en activiteiten

Pipeliner werkt aan verbeteren en actualiseren van de lesprogramma's door onderwerpen aan te dragen en docenten te benaderen. Pipeliner is een continue sparring-partner van Avans+ en Litecad op inhoud en vormgeving.

  • Bestuursleden wonen lesbijeenkomsten bij en koppelen terug met docenten, Avans+ en Litecad.
  • Pipeliner evalueert de lesprogramma's op basis van input van deelnemers en docenten.
  • Pipeliner spreekt individuele deelnemers over persoonlijke voortgang en algemene zaken in de opleiding.
  • Pipeliner bouwt en versterkt het netwerk van (oud)deelnemers, docenten en de branche.
  • Pipeliner is onderdeel van diverse netwerken en draagt bij aan vakcongressen en publicaties van derden.

Ontstaan

Gerard Kruisman (1936 – 2018) was een van een icoon in de wereld van buisleidingen. Hij heeft samen met enkele andere leden van BIG in Pipelines het initiatief genomen om een hoogwaardige opleiding te ontwikkelen vanuit de behoefte aan goed opgeleide professionals uit de branche. In 2003 is de stichting Pipeliner opgericht, om de opleiding Master of Pipeline Technology te realiseren. Sindsdien bewaakt Pipeliner de inhoud, kwaliteit en continuïteit van deze opleiding.

In de loop van de jaren bleek ook behoefte aan een opleiding in de branche op MBO niveau. Litecad Campus ontwikkelde en startte in samenwerking met Pipeliner in 2019 de Beroepsopleiding Pipeliner.

Pipeliner is eigenaar van de Master of Pipeline Technology, waar het lesprogramma en accreditatie verzorgt wordt door Avans+. Litecad Campus is de eigenaar van de Beroepsopleiding Pipeliner. Bij deze opleiding vervult Pipeliner een ondersteunende en adviserende rol.

Contact